Vurdering af egnede skovlandbrug

Vi hjælper dig med at finde skovlandbrug der passer til din jord. Vi starter med at samle en række informationer omkring din jord og bedrift. På baggrund af dette identificerer vi egnede typer af skovlandbrug og arter.

1. Indsamling af informationer og data

Vi indsamler en række information fra åbne registre, dgitale data fra din bedrift og informationer omkring din bedrift, som ofte gennem et personligt møde.

Information vi benytter i analysen

  • Nuværende produktionssystem
  • Informationer omkring landskab, jord og vejr
  • Økonomiske aspekter for bedriften

2. Analyse af egnede typer af skovlandbrug og arter

Vi benytter vores voksende database og viden omkring skovlandbrug til at finde systemer der passer til din bedreft. Dette indkluderer økologiske og økonomiske forudsætninger for de enkelte systemer.

Resultat af analysen

  • Egnede typer af skovlandbrug
  • Egende arter af planter og dyr