Case – Design af økologisk skovlandbrug med markdrift på Øm Klostergaard

Bedrift: Øm Klostergaard

Projekttype: Rådgivning omkring Design af Skovlandbrug

Dyrkningssystem: Økologisk skovlandbrug med valnød, hassel og markdrift

Regen Farmer blev kontaktet af kunden der havde et ønske om at få afklaring omkring design af dyrkningssystem, økonomi, forarbejdning og organisering for en mark på 30 ha der drives økologisk.

Formål med etablering af skovlandbrug

Før egentligt design af dyrkningssystemet blev der i dialog med kunden lavet en afklaring omkring formålet og fokus for dyrkningssystemet. Det blev afdækket at følgende områder skulle have primær fokus i projektet og det efterfølgende design:

 • Afgrøder til human konsum med god ernæring og holdbarhed
 • Økonomisk rentabilitet over periode på 30 år
 • Skalerbart system, både i etablering og drift 
 • Positive klima-og miljø-effekter 
 • Et robust produktion-system både gennem mere diversitet samt træernes effekt på mikroklima 

Design af skovlandbrug

Efter fastlæggelse af formålet blev der lavet flere forskellige udkast til potentielle dyrkningssystemer. I hvert udkast blev der bl.a. kigget specifikt på:

 • Artsvalg
 • Afstand mellem rækker
 • Bredde af rækker og afstand mellem træer i rækker

I det endelige design blev der fastlagt et dyrkningssystem med skiftende rækker af valnød og hassel med markdrift mellem rækkerne.

Plante- og markplan

Efter afklaring omkring design af dyrkningssystemet blev der lavet et konkret overblik for hvordan systemet skal implementeres på den pågældende mark, herunder:

 • Forager
 • Orientering af rækkerne
 • Endeligt antal af planter

Se hele planteplanen i vores digitale værktøj RegenWorks her.

Kort over mark med indikation af placering af bestøvningssorter for valnød.

Sortsvalg og placering af bestøvningssorter

Der blev udarbejdet en anbefaling for valg af primær- og bestøvningssorter for valnødderne, herunder:

 • Sortsanbefaling for primærsorter
 • Sortsanbefaling for bestøvningssorter
 • Placering af bestøvningssorter

Etablerings-og driftbudgetter

På baggrund af antal af planter og forventet udbytte og omkostninger blev der lavet en række økonomiske beregninger, herunder:

 • Tilskudberegninger
 • Etableringsbudget
 • Driftbudget
 • Finansiel analyse over 30 år

Forventede akkumulerede pengestrøm for etablering af dyrkningssystemet

Forarbejdning, afsætning og organisering

Kunden ønskede også anbefalinger omkring drift, forarbejdning, afsætning og organisering af disse, med udgangspunkt i dyrkningssystemet. Der blev udarbejdet en række forskellige scenarier for hvordan dette kunne organiseres (Se eksempel på aktiviteter og organisering til venstre).

Der arbejdes videre med planlægning og etablering af dyrknings-systemet der forventes etableret i 2024/2025.

Få hjælp og rådgivning til design af skovlandbrug på din bedrift