Projekter


Design af økolandsby i Indien

Lokation: Chennai, Indien

Beskrivelse: Design af økolandsby i Indien på 6 hektar. Designet indbefattede klimasikring, design af infrastruktur, analyse og design af produktionssystem, design af vandingssystemer og optimering af arbejdsgange.

Ydelser: Design


Nielstrup – Den selvforsynende herregård

Lokation: Lolland, Danmark

Beskrivelse: Analyse af 3 hektar og efterfølgende design af produktionssystem med 4 forskellige typer af skovlandbrug i et integreret design. Herunder tiltag for øget klimasikring og optimering af arbejdsgange.

Ydelser: Analyse, design og klimasikring


Design af tropisk skovlandbrug i Kenya

Lokation: Ngulu, Kenya

Beskrivelse: Analyse af landskab og afvanding med henblik på helhedsplan af 25 hektar land. Design af skovlandbrug og løbende forretningsudvikling. Produktionssystem under implementering på 1 hektar med henblik på billig opstart og videreudvikling af systemet med udgangspunkt i markedets efterspørgsel.

Ydelser: Analyse, design og forretningsudvikling


Afgræsing af valnøddeplantage

Lokation: Fyn, Danmark

Beskrivelse: Integration af afgræsning i eksisterende valnøddeplantage (1 ha) og holistisk afgræsning i nyoprettet plantage (3 ha). Herunder rådgivning af praktiske hensyn med henblik på at sikre og optimere træernes vækst i opstartsfasen hvor de er mest sårbare.

Ydelser: Analyse og design


Tranemosegaard – Den vilde skovhave

Lokation: Møn, Danmark

Beskrivelse: Analyse og design af skovhave på Møn. Designet indbefatter optimering af arbejdsgange, inputs og udbytte. Projekt på 1 hektar er under udførelse.

Ydelser: Analyse og design