Projekter


Design af økolandsby i Indien

Lokation: Chennai, Indien

Beskrivelse: Design af økolandsby i Indien på 6 hektar. Designet indbefattede klimasikring, design af infrastruktur, analyse og design af produktionssystem, design af vandingssystemer og optimering af arbejdsgange.

Ydelser: Design


Design af tropisk skovlandbrug i Kenya

Lokation: Ngulu, Kenya

Beskrivelse: Analyse af landskab og afvanding med henblik på helhedsplan af 25 hektar land. Design af skovlandbrug og løbende forretningsudvikling. Produktionssystem under implementering på 1 hektar med henblik på billig opstart og videreudvikling af systemet med udgangspunkt i markedets efterspørgsel.

Ydelser: Analyse, design og forretningsudvikling


Tranemosegaard – Den vilde skovhave

Lokation: Møn, Danmark

Beskrivelse: Analyse og design af ½ hektar skovhave på Møn. Designet indbefatter minimering af inputs/arbejde og optimering af udbytte. Projektet er under opførsel.

Ydelser: Analyse og design