Kurser

Regen Farmer tilbyder en række kurser til jordbrugere med fokus på skovlandbrug, regenerative afgræsnings-metoder, økologisk pløjefri markdrift og jordforbedrende metoder.