Skygge fra træer – Til gavn for vores husdyr og biodiversiteten

At vores husdyr har mulighed for nedkøling er en afgørende faktor for dyrevelfærd, selvfølgelig især i de solrige og varme måneder.

1 Juli 2024 træder en ny velfærdslov for kvæg i kraft. Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af kvæg, foreskriver at køer, ungdyr og kalve ved afgræsning skal kunne søge tilstrækkeligt skygge. I økologivejledningen står det beskrevet i øvrigt som et krav for alle dyrearter. Dette kan blandt andet være under vegetation, alternativt under et solsejl, der spændes op mellem store træer eller i stalden.

Skovlandbrug er en oplagt løsning på skyggeproblematikken og vil også bidrage til en øget grad af biodiversitet. Det er nemlig ikke kun vores husdyr, der ønsker at søge skygge, når solen står højt på himlen og temperaturerne er høje. Vildtlevende dyr, som f.eks. fugle, pindsvin og mange flere, har også stor glæde af områder med beplantning og evt. henkastning af grene i bunker både til at søge skygge og som levesteder. Træer i marken, vil også betyde flere steder for f.eks. fugle at søge vand, via dug på træernes blade. 💧🌳

Alle de nævnte tiltag kan vi i Regen Farmer hjælpe dig med at skabe på din bedrift, og har gode råd for designs, samt hvilke tilskud i/du kan få for at lave de forskellige projekter man ønsker at lave i marken! Læs mere her og tag en uforpligtende snak med en af vores rådgivere. 🌳🍀