EURAF: Skovlandbrug er vitalt hvis klimamål skal nåes

Den Europæiske Skovlandbrugsforening (EURAF) har netop udgivet en pressemedelelse som en opfølgning på EU kommissionens netop annoncerede klimamål for 2040.

Her skriver organisationen:

“Ved at integrere træer og buske i og omkring markfladen for at opnå 10% trædække på landbrugs-jorde i EU, kan over halvdelen af udledningerne i EU fra land- og skovbrugs-sektoren blive opfanget igen – og samtidig øge produktiviteten på disse jorde og gøre dem med modstandsdygtige overfor mere ekstremt klima.”

“…for at nå dette mål på 10% trædække på landbrugsjorde i EU i 2024, vil det kræve at der årligt bliver omlagt 750.000 ha til skovlandbrug fra 2025. Dette er ambitiøst, men den potentielle klimaeffekt er enorm: med en antaget gennemsnitlig lagring på 5 t CO2e/år/ha for skovlandbrug, på mineralske jorde, inklusiv kulstof både over og under jorden, vil 11,2 millioner hektar skovlandbrug give 56 MtCO2e over træernes levetid, hvilket typisk er 20-40 år”.

Hos Regen Farmer bakker vi op om dette ambitiøse mål og vi gør alt hvad vi kan for at integrere træer og buske på landbrugsjord og omlægge arealer til skovlandbrug.