Bedriftspecifikke klimaberegninger og beregning af effekten ved integration af træer og buske

Få overblik over skovlandbrug og regenerative afgræsningsmetoder som virkemiddel på din bedrift

Klima, regenerative afgræsningsmetoder og skovlandbrug er på alles læber for tiden. Vi hjælper med at gøre tingene helt konkrete, både ift. arter, produktions-systemer og klimaeffekterne. Helt konkrete:

  • hjælper vi med at beregne den aktuelle klimabelastning på din landbrugsbedrift
  • beregner vi effekten af omlægning til skovlandbrug, integration af træer på dine marker og afgræsning efter regenerative metoder, som co2 reducerende virkemiddel på din bedrift

På den måde bliver du godt klædt på til at træffe beslutninger der kan gavne dig og din bedrift de næste mange år.

Pris

10.000 kr – Lige nu tilbyder vi at lave beregningerne for 5.000 kr inden udgangen af Maj.

Forløb

Vi har udarbejdet et skrædersyet forløb der skal hjælpe dig med at få afklaring på klima-potentialet ved skovlandbrug, integration af træer og buske på dine arealer samt regenerative afgræsningsmetoder.

  • Online intromøde (Ca. 30 min). hvor vi gennemgår arealer, bedriftens aktiviteter samt ønskede typer af skovlandbrug (læhegn, småbiotoper, frugt/bær, lavskov, skov) og afgræsningsmetoder
  • Vi indsamler data og opsætter modellerne med udgangspunkt i de aftalte tiltag med flere træer og buske samt afgræsningsmetoder
  • Sammen gennemgår vi resultatet og evaluerer om det giver mening at gå videre med en egentlig implementering af tiltag

De underliggende modeller og beregningsmetoder

I samarbejde med EURAF (Frankrig), JRC (Belgien), MVARC (Spanien), AGROSCOPE (Schweiz) m.m. har vi udviklet en beregningsmodel (Open Farm Carbon Tracker – OFCT), der i højere grad kan differentiere og medregner effekter af f.eks. skovlandbrug og regenerative afgræsningsmetoder. Modellen er udviklet som et led i det Europæiske forsknings-projekt digitAF.

Værktøjet bliver i første omgang kalibreret i 8 lande med fokus på skovlandbrug, regenerative afgræsnings-systemer og økologi. Disse lande er Danmark, Tyskland, Finland, Italien, Tjekkiet, Holland, Storbritanien og Finland.

Eksempel på beregninger over 30 år med forventet effekt af regenerative dyrkningsmetoder og skovlandbrug.

OFCT adskilder sig væsentligt fra andre klimaværktøjer og modeller, såsom ESGreen Tool eller Cool Farm Tool ved:

  • Automation: Autmatisk indhentning af data omkring markblokke, data fra CHR m.m. Det letter arbejder med modellen gevaldigt.
  • Open Source model: Alle modeller, kilder og beregningsgrundlag er offentligt tilgængelig. Det skaber transperens og alle kan videreudvikle på modellerne. Det fordrer en evidensbaseret og transperant videreudvikling af modellen.
  • Økologiske principper og skovlandbrug: Modellen er opbygget så den i langt højere grad kan differentiere og medregne effekter af økologi, regenerative dyrkningsmetoder og skovlandbrug. Det giver et meget mere nuanceret billede og dermed også en meget bedre forudsætning for at træffe beslutninger omkring mulige tiltag.