Vision

Vi ønsker at “accelerere omstillingen til skovlandbrug og regenerativt landbrug“.

Sammen med landmænd og borgere er vores mål at 20% af det danske landbrugsareal er omlagt til skovlandbrug i 2025. Dette kan biddrage til en reduktion af drivhusgasser svarende til 6 – 20 % af den SAMLEDE årlige danske udledning. På globalt plan har vi en målsætning om at have omlagt 5 millioner hektar til skovlandbrug i 2025.

Som et led i at opnå denne målsætning har vi udarbejdet en handlingsplan der skal hjælpe landmænd med at implementere og opretholde skovlandbrug. Handlingsplanen har 3 faser:

  1. Udivkling af digitale løsninger og økonomiske modeller: Udvikle digitale løsninger og økonomiske modeller til planlægning af omlægnings-projekter med skovlandbrug og regenerativt landbrug.
  2. Crowdfunding Accelerator: Koble digitale løsninger og økonomiske modeller med forretningsmodel der bygger på borgerdreven støtte og finansiering til de enkelte projekter.
  3. Skaler accelerator-model i andre lande og økoregioner gennem partnerskaber.