Vision

Vi ønsker at “accelerere omstillingen til skovlandbrug“.

I samarbejde med landmænd, virksomheder og offentlige institutioner er vores mål at 20% af det danske landbrugsareal er omlagt til skovlandbrug i 2025. Dette kan biddrage til en reduktion af drivhusgasser svarende til 6 – 20 % af den SAMLEDE årlige danske udledning. På globalt plan har vi en målsætning om at have omlagt 5 millioner hektar til skovlandbrug i 2025.

Som et led i at opnå denne målsætning har vi udarbejdet en handlingsplan der skal hjælpe landmænd, organisationer og virksomheder med at indføre og opretholde skovlandbrug. Handlingsplanen har 4 overordnede indsatser:

  1. Identificér model-landbrug i alle økoregioner hvor skovlandbrug er egnet.
  2. Udvikling af model-landbrug til økoregioner hvor der ikke er identificeret nogle.
  3. Skaler model-landbrug i respektive økoregioner gennem partnerskaber, vidensdeling og uddannelse.
  4. Sikre at de omlagte landbrug opretholder skovlandbrug som driftsform.

Til at udføre denne handlingsplan vil vi benytte eksponentiel teknologi til at tilbyde landmænd, virksomheder og offentlige institutioner med den rådgivning og de værktøjer de har behov for i forbindelse med omlægningen til skovlandbrug.