Vision

Vi ønsker at “accelerere omstillingen til skovlandbrug og regenerativt landbrug“.

Sammen med landmænd og borgere er vores mål at 20% af det danske landbrugsareal er omlagt til skovlandbrug i 2030. Dette kan biddrage til en reduktion af drivhusgasser svarende til 6 – 20 % af den SAMLEDE årlige danske udledning. På globalt plan har vi en målsætning om at have omlagt 5 millioner hektar til skovlandbrug i 2030.

Som et led i at opnå denne målsætning har vi udarbejdet en handlingsplan der skal hjælpe landmænd med at implementere og opretholde skovlandbrug. Handlingsplanen har 3 faser:

  1. Lokal kapacitets-opbygning: Tilbyde rådgivning og kurser til landmænd og konsulenter, så der kan opbygges lokal kapacitet til omlægning og drift af skovlandbrug.
  2. Udvikling af digitale løsninger og økonomiske modeller: Udvikle digitale løsninger og økonomiske modeller til planlægning af omlægnings-projekter med skovlandbrug og regenerativt landbrug.
  3. Skalere projekt-udvikling og finansiering af skovlandbrug i andre lande og økoregioner gennem partnerskaber og digitale løsninger.