Design af Økologisk skovlandbrug med nødder, frugt og bær

Klima: Tempereret

Lokation: USA

Projekttype: Design af skovlandbrug og Forretningsudvikling

Omlægning: Etablering af økologisk skovlandbrug med vedplanter i 3 lag

Visualisering af produktions-systemet der kombinerer vedplanter i 3 lag for en optimal udnyttelse af arealets resourcer. Systemet kombinerer Ægte kastanje, æble og hyld.

Design af skovlandbrug

Da skovlandbrug kombinerer forskellige komponenter i samme produktions-system er det vigtigt at definere de enkelte arters placering og designe systemet så resourcer udnyttes optimalt. Dette både biologisk og drift-mæssigt. I design af systemet blev der kigget på:

  • Valg af egnede arter til gårdens klima, vand og jordforhold.
  • Analyse af sæson-mæssige arbejdsgange for de enkelte arter med henblik på at finde arter der komplimenterer hinanden.
  • Dimensionering af systemet så det er optimalt over en 30-årig periode ift. lysindfald i de forskellige lag.

Markplan

Efter produktions-systemet blev defineret lavede Regen Farmer en egentlig markplan med de forskellige træers placering på landmandens jord. Dette indbefattede:

  • Præcis digital optegning af marken på baggrud af reference-punkter. Dette er vigtigt for at skabe det mest præcise udgangspunkt for designet.
  • Justering af forager så der er adgang til de enkelte mark-stykker mellem træ-rækkerne.
  • Optimering af rækkernes orientering. I endeligt design blev orientering simpel nord-syd, men flere andre muligheder blev udforsket.
  • Beregning af antal af træer og forventet udbytte fra arealet.
Layout af det nye skovlandbrug på marken.

Forarbejdning og forretningsudvikling

I forlængelse af selve produktions-systemet blev der også arbejdet med forretningsudvikling med henblik på at skabe den mest optimale forretning omkring det nye produktionssystem. Dette arbejde tog udgangspunkt i de nye afgrøder og indbefattede:

  • Kontakt til virksomhed der producerer plantebasseret smørrepålæg der kan aftage ægte kastanje. I systemet plantes der 4 forskellige sorter. Dette giver en mere robust produktion, men skaber en udfordring ift. at afsætte ensartede produkter. Med afsætning til producent af smørrepålæg er dette ikke en udfordring og samtidig kan nødder der skulle kasseres af kosmetiske årsager afsættes.
  • Æbler og hylde laves til henholdsvist cider og saft.

Kom i gang med skovlandbrug i dag!

Få hjælp til design og etablering af et professionelt skovlandbrug der passer til din jord, forretning og måltsætning.