Kickstart din omlægning til skovlandbrug med vores accelerator-forløb

Forretningsudvikling, design af produktionsystemets forskellige faser, finansiering og afsætning – professionel hjælp på disse områder kan sørge for at du kommer godt fra start med skovlandbrug. Men hvor starter du? Vi har udviklet et accelerator forløb for landmænd der ønsker at udforske mulighederne i skovlandbrug.

Hvordan fungerer det?

Vores accelerator er et projekt-forløb hvor vi hjælper landmænd med deres omlægning til skovlandbrug. Forløbet kører to gange årligt. Ansøgning til første runde i 2023 er allerede åben. Deadline for at ansøge er 15. Januar 2023.

Præscreening

Hvert forløb starter med en indledende fase hvor landmænd og jordejere kan ansøge efterfulgt af en udvælgelses-process hvor vi evaluere potentialet i de forskellige projekter ud fra økonomiske og miljømæssige perspektiver. Med udgangspunkt i det, udvælger vi en række projekter, som går videre til det egentlige accelerator-forløb.

Accelerator forløb

Forløbet kører over 4 måneder hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte deltagers behov og drømme med henblik på at hjælpe dem bedst i gang med skovlandbrug. Efter det 4 måneders forløb evaluere vi sammen med den enkelte landmand om der er potentiale og interesse for at forsætte med et skrædersyet forløb. Det er gratis at ansøge om at deltage i acceleratoren.

Hvad får jeg ud af det?

Design af skovlandbrug

Hvad enten projektet omhandler en enkelt mark eller hele bedrifen, så hjælper vi med at danne en overordnet analyse af konteksten. Dette indebærer at kigge på eksisterende aktiviteter og aktiver på bedriften samt arealernes fysiske og biologiske beskaffenhed. Dette danner grundlag for planlægning af projektet og design af skovlandbrugs-systemet så det passer bedst muligt ind i de eksisterende aktiviteter og arbejdsgange på bedriften.

Forretningsudvikling

Vi kigger på det eksisterende og fremtidige marked og udforsker mulige salgskanaler og produkter. Der kan være eksisterende salgskanaler eller udstyr der kan udnyttes til at skabe merværdi for nye afgrøder fra skovlandbruget. Vi kigger på selve omlægningen og hvordan de nuværende og fremtidige komponenter kan spille sammen og skabe en både kort- og langsigtet forretning. På baggrund af forretningsplanen og vores økonomiske modeller udarbejder vi budgetter for dit skovlandbrugs-projekt.

Finansering

Et af formålene med professionnel systemdesign og forretnings-udvikling er at skabe fundamentet for en god forretning. Her er der stor fokus på at skabe omsætning tidligt så behovet for finansering minimeres. Derudover kan forskellige implementerings-strategier medvirke yderligere til at skabe et reduceret behov for ekstern finansering. I de fleste tilfælde kan der stadig være behov for ekstern finansiering og her hjælper med at identificere den bedste løsning.

Salg og markedsvalidering

Markedsvalidering og salg er mindst lige så vigtigt som finansiering af projektet, da det er det, der skal sikre en sund forretning på sigt. Dette kan ske gennem f.eks. crowdfunding der giver en unik mulighed for at afprøve nye produkter og/eller gennem vores voksende gruppe af partnere der kan hjælpe med salg af varer fra skovlandbrug. Dette kan bidrage til at reducere risikoen ved at omlægge til skovlandbrug, da der allerede er skabt salg og markedsvalidering inden omlægningen er påbegyndt.

Mindre risiko, mere innovation

Den risiko der kan være ved at omlægge til skovlandbrug ønsker vi at fjerne og i stedet skabe et miljø hvor landmænd kan innovere indenfor skovlandbrug.

I forbindelse med etablering af skovlandbrug er der ofte behov for en indledende investering. Derudover kan der også være en usikkerhed forbundet med om produkter fra nye typer afgrøder kan afsættes når først produktionen er etableret. Denne accelerator har til formål at løse disse to udfordringer ved at: A. skabe medfinansiering til egentlig etablering af skovlandbrug; B. sikre afsætning af afgrøder, inden de reelt er blevet produceret. 

Vi ønsker at accelerere en markedsdreven innovation inden for regenerative landbrugsmetoder og skovlandbrug ved at gøre det nemmere og mindre risikofyldt for landmænd at starte og eksperimentere med forskellige nye produktions-systemer og afgrøder. 

Til planlægning af projekter benytter vi vores digitale værktøj til omlægning af skovlandbrug. Dette er udviklet specifikt til skovlandbrug og har indbyggede økonomiske modeller, som kan bruges til budgettering.