Rådgivning – Regenerative afgræsningssystemer

Med regenerative afgræsningssystemer er formålet at anvende husdyr og deres naturlige adfærd aktivt til at genopbygge jordens kulstofindhold, samt at øge biodiversiteten over og under jorden.

Diversitet og produktivitet i marken

En divers kløvergræsmark med urter, kombineret med træer og buske, kan bidrage positivt til dette og samtidig skabe en resilient foderproduktion, der forbedrer velfærden for dyreholdet.

Vi hjælper dig med at sammensætte den rette blanding og etablering, enten på en ny mark eller i eksisterende græsmarker.

Afgræsnings- og fodderplaner

En foder- og afgræsningplan i en regenerativ kontekst vil have fokus på de enkelte dyrearters naturlige adfærd, fødepræferencer og deres påvirkning af et areal, så der fastsættes en passende rotation og græsningstryk i forhold til arealets naturlige tilstand og produktivitet.

Derudover tages der højde for den enkelte bedrifts ønsker og præferencer ift. arbejdsgange, så planerne er realitiske at udføre i praksis for den enkelte landmand.

Løvhø og fodderblokke

Fodertræer og buske i et silvopasture system kan både afgræsses og høstes som løvfoder og er især et værdifuldt supplement i tørkeperioder. Træer og buske kan yde skygge til kløvergræsmarkerne og dermed hjælpe til at bevare kvaliteten af græs, kløver og urter i en længere periode.

Book en uforpligtende samtale

Book en uforpligtende samtale med en af vores professionelle landbrugs-rådgivere hvor vi tager en snak om mulighederne for at etablere skovlandbrug på din jord.