Økonomiske fordele ved skovlandbrug

De økonomiske fordele ved skovlandbrug kan komme til udtryk på flere forskellige måder for den enkelte bedrift og fordelene afhænger som ofte at typen af skovlandbrug der implementeres. Fordelene kan deles op i fire foreskellige områder hvorpå de kan give en større profit for den enkelte bedrift:

  1. Direkte udbytte fra træer og buske
  2. Indirekte forbedring af udbytte forårsaget af træer og buske
  3. Reduktion af eksterne inputs og dermed forbunde omkostninger som følge af træer og buske
  4. Forbedrede økosystem funktioner og afledte effekter af disse såsom forbedret jord, optimering af vandresourcer samt forøgelse af bedriftens robusthed og mindskede risici.

Hver af disse områder vil blive beskrevet mere i dybden og praktiske eksempler givet.

Direkte udbytte fra træer og buske

afaef

Eksempel:

Indirekte forbedring af udbutte forårsaget af træer og buske

Eksempel:

Reduktion af eksterne inputs og omkostninger

Eksempel:

Økonomisk værdi af forbedret økosystem

Eksempel:

Vi hjælper dig med at kortlægge økonomiske fordele for dig