Økologiske bælgfrugter fra Burundi

Virksomhed: EcoDiverse

Sted: Burundi

Projekttype: Reward-based Crowdfunding + B2B crowdfunding

Omlægning: Etablering af buffer-zoner med vedplanter, biodynamisk og økologisk produktion af bælgfrugter, plantebaserede fødevarer,

Effekter: Certificeret økologisk dyrkning, lokal kapacitets-opbygning, lagring af kulstof i buffer-zoner,

Status: Crowd-funding kampagnen er lanceret. Støt projektet her.

Markedsdreven model som katalysator for omlægning til økologi i Burundi

Projektet

I projektet omlægges der i første omgang 13 ha til økologi drift i Burundi. Derudover etableres der buffer-zoner rundt om de økologiske marker med træer og buske.

Økologiske bælgfrugter

Økologiske plantebaserede fødevarer

Målt per indbygger har Burundi et meget større indtag af bælgfrugter såsom bønner og linser.

Bufferzoner med vedplanter

Rundt om de økologisk drevne marker etableres buffer-zoner med træer og buske. Dette skal sikre at sprøjtegifte fra nærliggende arealer ikke kontaminerer de økologiske marker. Samtidig biddrager det til øget biodiversitet omkring marken samt lagring af kulstof i vedplanter.

Støt projektet og støt bønderne i Burundi!

Potentielle effekter ved projektet