Næringsrige flerårige grøntsager fra skovhaven skal forlænge sæsonen af varieret grønt

Bedrift: Permarødderne ved Skovvirke

Sted: Sjælland

Projekttype: Reward-based Crowdfunding

Omlægning: Etablering af flerårige grøntsager i økologisk skovlandbrug

Effekter: Lagring af kulstof i jord og planter, øget biodiversitet, øget variation af fødevarer med høj ernæringsværdi

Status: Under implementering. Finansiering af projektet er sikret gennem crowdfunding her.

Drømmen om permanente rødder på Skovvirke

Permarødderne der drives af Stine og Morten er en del af fællesskabet Skovvirke. Stedets mission er at skabe et liv og drive et fødevareproducerende skovlandbrug, der kan vise hvordan det er muligt at modvirke klimaforandringerne, dels gennem lagring af Co2 i træer og planter, men også ved at landbruget drives uden brug af fossile brændstoffer.

I alt er der plads til 6 familier i Skovvirke, hvoraf 5 allerede er i gang med at etablere skovlandbrug baseret på permakultur-principper. Målet er at min. 50% af indkomsten for hver husstand skal komme fra landbrugsproduktion. Alle familier bliver altså deltids-bønder. 

Med 1½ hektar pr. Familie handler det om at udnytte arealerne bedst muligt og her giver skovlandbrug rigtig god mening fordi man kan arbejde i flere lag, (høje nøddetræer, frugttræer, bærbuske, spiselige flerårige stauder, bunddække planter, klatreplanter, rodfrugter svampe og lign). Her benytter man sig blandt andet af forskellige planters egenskaber til at hente næringsstoffer op nede fra dybere lag.

Projektet

I 2018 blev de første træer der med tiden skal danne kronlaget i Stine og Mortens skovlandbrug plantet. Næste skridt er at tilføje flerårige grøntsager, som skal danne bunddækket i skovhaven og danne grundlag for en egentlig produktion. Målet med projektet er at få etableret en egentlig produktion af flerårige grøntsager, som i modsætning til andre grøntsager tager længere tid om at give et udbytte. Når de er etableret vil de til gengæld give et udbytte i mange år frem.

Skovhavens øverste lag i form af træer (Her kirsebær) og buske er etableret på arealet.

Nuværende status på skovhaven

Etablering af skovhaven med dets mange lag sker løbende over en længere periode. På nuværende tidspunkt er kronlaget etableret på hele arealet bl.a. med ægte kastanje, valnød, æble, pærer, blomme hjertenød og abrikos. Derudover er der etableret et læhegn med skærm sølvblad, der giver spiselige bær og samtidig fikserer planten nitrogen der skal holde jorden frugtbar. Landbruget på Skovvirke drives økologisk og er økologicertificeret.

Etablering af produktion med flerårige grøntsager i skovhaven

I projektet etableres et område med flerårige grøntsager på 2000m2. Området er en del af det eksisterende areal med træer og kommer til at indgå som en integreret del af skovhaven. Området med flerårige grøntsager kommer til at indeholde mere end 20 forskellige afgrøder,  bl.a  bronze-fennikel, flerårig porre og artiskok. 

Designplan for projektområdet hvor skovhaven etableres med træer, buske og flerårige grøntsager.
Artiskok er en flerårig grøntsag som producerer biomasse til systemet og spiselige blomster.

Lokal produktion af varieret grønt og længere sæson

Målet er en lokal produktion af flerårige grøntsager, som skal levere en varieret produktion og skabe en længere sæson ift. en traditionel grøntsagsproduktion. Produktion af flerårige grøntsager kan give et bredere sortiment og udvide sæsonen så der også kan leveres friske grøntsager i det spæde forår og sene efterår, alt sammen produceret lokalt og økologisk. 

Tak for støtten!

I December 2021 blev dette projekt finansieret gennem en crowdfunding kampagne, hvor lokale borgere bakkede op om projektet på Coop Crowdfunding. Du kan stadig læse om selv kampagnen og få inspiration til hvordan du kan finansiere dit skovlandbrugs-projekt ved at klikke på den blå knap nedenfor. 

Potentielle effekter ved projektet

Klima, miljø og biodiversitet

Lokal produktion kan mindske behov for transport og mængden af spild. Derudover har flerårige grøntsager ikke samme behov for jordbearbejdning, hvilket både er godt for mikrolivet i jorden og klimaet, da jordens kulstof forbliver bundet. Ved at have en stor diversitet blandt de dyrkede afgrøder skabes der også masser af mad og levesteder for bestøvere og andre dyr og insekter.

Sunde fødevarer med højt indhold af næringsstoffer

Det anbefales at man spiser varieret, planterigt mad og helst lokalt produceret. Med et større udvalg af friske grøntsager kan det blive nemmere at få et varieret indtag. Derudover viser forskning at flerårige grøntsager generelt har et højere indhold af mikronæringsstoffer

Spændende og nye smage

Gå på opdagelse i det flerårige-grøntsags-univers. De fleste sorter af flerårige grøntsager er ikke blevet forædlet i samme grad som etårige grøntsager. Derfor har de ofte andre smagsnuancer som kommer i spil og de kan skabe lækre og smagfulde måltider.