Løsninger til større lokale og regionale projekter

Repræsenterer du en kommune, en forening, en interesseorganisation eller et lokalt fællesskab? Så er vores regionale løsninger mulighvis noget for dig. Vi hjælper med at finde potentialet i skovlandbrug for din region eller dit fællesskab. I regionale projekter er det muligt at skabe holistiske løsninger hvor alle interessenter får glæde af skovlandbrugets fordele. Vi arbejder tæt sammen med hver enkelt kunde om at finde frem til en løsning der passer til netop deres behov og målsætninger.

Analyse af egnede skovlandbrug på lokalt og regionalt plan

Vores analyse integrerer information omkring den lokale økonomi og gennemgår mulighederne fra regionalt plan hele vejen ned til den enkelte matrikel. Dette gør vores analyse unik og skaber en plan der tager de enkelte områders mennesker og jord i betragtning. Vores analyse sikrer at all interssenters behov er varetaget, hvilket sikrer en god forankring i lokalmiljøet. Gennem skovlandbrug kan du tage ansvar for lokale borgere ved at styrke deres fællesskab og skabe grobund for bæredygtige muligheder. Samtidig sikrer analysen en sammenhængende plan hvor alle aktiviteter for de enkelte londsejere spiller sammen.

Styrk lokalmiljøet og skab robuste virksomheder

Ved at hjælpe landmænd og fællesskaber med at implementere skovlandbrug er det muligt at styrke den lokale økonomi og skabe vækst. Skovlandbrug har generelt en højere produktivitet end andre produktionssystemer og koblet med et mere diversificeret udbytte skaber dette robuste lokale virksomheder.

Klimasikring og klimamål

Skovlandbrug kan biddrage til at nå lokale klimamål og samtidig gøre regionens landskaber mere modstandsdygtige overfor ekstremt vejr. På den måde kan skovlandbrug spare en masse penge i form af mindskede skader og din organisation kan vise at den har klimaambitioner.

Giv naturen og dyrelivet gode vilkår

Skovlandbrug kan hjælpe til at opfylde lokale miljøplaner ved bl.a. at reducere erosion og udvaskning af nærringstoffer. Samtidig kan det højne naturværdien ved at give plads til dyreliv og skabe biotob-netværk. Ved at integrere skovlandbrug i lokalplaner er det muligt at skabe landskaber der både tilgodeser mennesker, natur og økonomi.

Data dreven process

Vi bruger den nyeste teknologi og viden til at analysere miljø, natur og socio-økonomiske elementer med henblik på at finde typer af skovlandbrug der passer til lige netop din region. Vi har skabt vores egen unikke værktøj der gør det muligt at sortere og analysere store mængder data og skabe planer der kan hjælpe regionale og lokale beslutningstagere.

Interesseret?

Udfyld navn og kontaktinfo nedenfor. Så vil du blive kontaktet af en af vores projektansvarlige.