DMIs klimaatlas og klimasikring af landbruget

Hos Regen Farmer arbejder vi på løsninger hvor landbruget spiller en central rolle i at gøre det danske land mere robust. Det både til fordel for den enkelte landmand og for samfundet generelt. I vores arbejde med regenerative landskaber og skovlandbrug er klimasikring af større og større betydning.

Klimaet ændrer sig og bliver mere ustadigt. Dette stiller højere krav til hvilke løsninger der giver mening at implementere i landbruget. Det er ikke kun nok at kigge på hvordan klimaet er i dag, vi må også tage klimaforandringerne med når vi planlægger og implementerer nye løsninger. Øget nedbør, stormflod, højere vandstande, tørke og højere temperaturer gør at der er behov for at tænke nye løsninger og her kan regenerative landbrugsmetoder og skovlandbrug være en stor del af løsningen. Derfor er vi ovenud begejstrede for DMI’s lancering af Klimaatlas der skaber et fælles grundlag for at skabe klimasikre landskabsløsninger.

Ved at integrere DMI’s data omkring fremtidens vejr i vores løsninger kan vi hjælpe med at skabe landskaber der sikrer at landmænd og kommuner bliver robuste. I første lancering fra DMI er der tale om temperatur og nedbørs-data frem til 2100. I 2020 forventes det at data omkring tørke følger.

Hos Regen Farmer er vi allerede begyndt at implementere DMIs datasæt i vores softwareløsning til planlægning af skovlandbrug. Vores datadrevne løsning er baseret på vores omfattende database over skovlandbrug. Dette gør at vi kan finde skovlandbrug der passer både til det klima vi har nu og det klima der kommer i fremtiden. En af fordelene ved vores datadrevne løsning er at vi nemt og hurtigt kan ændre de parametre der er relateret til klimaforandringer og derved finde typer af skovlandbrug der passer til de ændrede parametre. Kombineret med DMIs data giver dette en unik løsning der gør os i stand til at rådgive og vejlede i de bedste klimaløsninger indenfor landbruget.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *