Klimasikring og regenerativt landskabsdesign

Vi hjælper med design af produktionslandskab med henblik på en øget profit og klimasikring. Vi designer landskaber og skovlandbrug der øger udnyttelsen af vand og øger naturlige økosystem-funktioner. Derudover optimerer vi infrastruktur med henblilk på maskiner og optimale arbejdsgange.

Vi hjælper dig med at definere og realisere potentialet af din jord. I vores designprocess arbejder vi med to trin:

 1. Landskab og hydrologi
 2. Systemdesign og layout

Landskab og hydrologi

Fundamentet for et godt design er et godt kendskab til det enkelte landskabs unikke beskaffenhed. Dette gælder på ved integrationen af skovlandbrug i eksisterende aktiviteter og ved fuldstændig omlægning til skovlandbrug. Vi har specialiseret os i at lave digitale kort af høj kvalitet, der gør det muligt for os at designe produktionslandskaber og skovlandbrug med høj præcision og kvalitet så man undgår dårlige beslutninger.

Med udgangspunkt i digitale landskabs-og hydrologikort kan vi designe landskabet så det bedst muligt udnytter den naturlige vandtilførsel. Dette indbefatter opsamling og lagring af vandet i jorden og åbne områder såsom damme. Vi hjælper dig med at finde og implementere de rette metoder til dit landskab.

 • Modstå ekstremt vejr såsom tørke og kraftig nedbør.
 • Forebygge erosion.
 • Forbedre tilgængelighed af vand.
 • Reducere overordnede risici.

Design og layout

Med udgangspunkt i det klimasikrede landskabs-og hydrologi design arbejder vi videre med design af specifikke produktionssystemer og skovlandbrug.

 • Definere egnede produktionsssystemer med udgangspunkt i landskab, eksisterende udstyr og infrastruktur.
 • Analysere forventet udbytte og arbejdsgange
 • Visualisering af nye design
 • Færre inputs og større output
 • Kombinér med vores budgettering og implementerings service

Kontakt os

Kristoffer Rønn-Andersen

Klimasikring og regenerativt landskabsdesign

Tlf: 61 79 55 60

Kristoffer@regenfarmer.com