Fordele ved skovlandbrug

Fordele for bedriften

Økonomi

Skovlandbrug kan styrke bedriftens økonomi på flere forskellige måder. Fra øget produktivitet og udbytte til reduktion af inputs og optimeret resourceforbrug. De økonomiske fordele kan være mange.

Klimasikring

Skovlandbrug medvirker til at gøre bedriften mere robust og modstandsdygtig overfor mere ekstremt vejr. Både overfor tørke og hæftige regnmængder øger skovlandbrug produktionssystemets robusthed og nedsætter derved bedriftens risici.

Uafhængighed

Skovlandbrug øger udnyttelsen af resourcer og gør bedriften mindre afhængig af eksterne inputs og svingninger i markedet for disse inputs. Ved at frigøre dig fra eksterne kræfter kan du blive mere fri til at eftersætte de ting du finder vigtige.

Fordele for natur, miljø og klima

Klimavenligt

Gennem fotosyntese binder vedplanter i skovlandbrug kulstof permanent. Derudover biddrager organisk materiale fra vedplaterne til at øge jordens humusindhold. Denne binding af karbon kan medvirke til at modvirke den globale opvarmning. Derudover kan vedplanter i kombination med dyrehold biddrage til at reducere metanudslip betydeligt.

Jord

En sund jord er en landmands største ressource. Jorden er et komplekst system af organiske og inorganiske elementer der tilsammen skaber en uvurderlig værdi for bedriften og samfundet. Fra lagring af karbon og vand til omdannelse af nærringsstoffer er jordens fødekæde med til at forsyne bedriften med et væld af resourcer.

Biodiversitet

Tab af biodiversitet af den stille krise i vores tid. Skovlandbrug kan medvirke til en øget biodiversitet. Dette kan hjælpe til at sikre habitat for bestøvere eller tiltrække naturlige skadedyrsbekæmpere. På denne måde kan en øget naturværdi også biddrage økonomisk til bedriften.

Vand

Vand er det vigtigste nærringsstof for liv som vi kender det. Skovlandbrug kan biddrage til en forbedret vandkvalitet og øger også tilgængeligheden af vand i systemet. Derudover hjælper træer med at rense vandet fra overskud af nærringsstoffer før de når hen til søer og vandløb.