Regen Farmer handlingsplan – Sådan vil vi omlægge 5 millioner hektar til skovlandbrug inden 2025

Hos Regen Farmer er vi på en rejse mod en mere bæredygtig fremtid. Vores vission er at “accelerere omstillingen til skovlandbrug“. I forbindelse med vores vission har vi sat os et konkret mål om at omlægge 5 millioner hektar til skovlandbrug inden 2025.

5 millioner hektar. Ambitiøst? Ja. Urealistisk? Måske. Men hvis vi skal bremse den globale opvarmning skal der drastiske midler til og hos Regen Farmer vil vi gøre vores for at mindske mængden af drivhusgasser i atmosfæren.

For at sikre os at vi når vores mål har vi udarbejdet en plan, der skal sikre at vi kan accelerere omstillingen. Planen indeholder 4 specifikke indsatsområder der tilsammen giver en holistisk handlingsplan.

  1. Identificér model-landbrug. Den bedste måde at inspirere landmænd til at omstille til skovlandbrug er gennem pilotgårde. Vi ønsker at kortlægge landbrug der allerede benytter skovlandbrug, som kan medvirke til at inspirere andre. Når man graver lidt, så finder man hurtigt ud af at der allerede findes landmænd der praktiserer skovlandbrug, også i Danmark. Udfordringen er bare at der ikke er noget fælles register eller sted hvor man kan finde lokale skovlandbrug. Dette skyldes til dels at skovlandbrug ikke er anerkendt som driftsform i Danmark, så det fremgår ikke af offentlige statestikker. Til dels skyldes det også skovlandbrugs bredde, der både kan rumme planteavl og husdyravl. Vi ønsker at ændre dette og vi er i gang med at identificerer model-landbrug i hele verden. Vi ønsker at gøre det muligt for landmænd i alle klodens økoregioner at finde skovlandbrug der passer til deres klima og miljø. Vi har pt. identificeret model-landbrug i ca. 10% af klodens økoregioner.
  2. Udvikling af model-landbrug til økoregioner hvor der ikke er identificeret nogen. Der vil være økoregioner hvor der ikke findes eksisterende model-landbrug med skovlandbrug. I disse tilfælde vil Regen Farmer aktivt gå ind og arbejde sammen med lokale og globale partnere for at udvikle model-landbrug.
  3. Skaler model-landbrug i respektive økoregioner. Skaleringen er den mest omfattende del af hele handlingsplanen. Det er især her at eksponentiel teknologi vil være påkrævet for at opnå den ønskede udbredelse af skovlandbrug der er defineret i målsætningen. Vi arbejder på nuværende tidspunkt med flere løsninger der udnytter kunstig intelligens, satelitter, droner og parametrisk modellering til at skalere model-landbrug globalt. Derudover er partnerskaber med globale organisationer der kan assistere med vidensdeling og uddannelse også helt essentielt i skaleringen.
  4. Sikre at de omlagte landbrug opretholder skovlandbrug som driftsform. Det er vigtigt at de landmænd der omlægger til skovlandbrug ikke går tilbage til andre metoder. I det lange løb er det essentielt at skovlandbrugene opretholdes så træerne ikke fældes. Dette vil kræve en løbende support til landmændende i forbindelse med selve driften af skovlandbrug.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *